Η εταιρεία

Η εμπορική εταιρεία υπό την επωνυμία S-Olives Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Βαθυκοίλου Φθιώτιδας. Η νεοσύστατη αυτή εταιρεία υπό τον διοικητική εποπτεία και τον έλεγχο του Αποστόλου Β. ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ, απόφοιτο ΑΤΕΙ Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας αλλά και της πρωτογενούς συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, με τον ευρύτερο κύκλο εργασιών της προσανατολισμένο στην βρώσιμη ελιά αλλά όχι εξαντλητικά.

Η δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας συνίσταται στα ακόλουθα :

  • Αγορά με σκοπό την μεταπώληση
  • Πρωτογενής διαλογή και επεξεργασία
  • Τυποποίηση και Συσκευασία

Η S- Olives ΕΠΕ , με απόλυτο σεβασμό στον μικρό παραγωγό, προμηθεύεται βρώσιμη ελιά από τις- κοινώς αποδεκτά εκλεκτές- ποικιλίες βρώσιμης ελιάς της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας. Λόγω του αυξημένου πολλές φορές κύκλου εργασιών της, η εν λόγω εταιρεία αναζητά βρώσιμη ελιά αυξημένων απαιτήσεων (standards) ανά την Ελλάδα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πελατειακές της ανάγκες. Πρωταρχικό μέλημα της εν λόγω εταιρείας με συναίσθηση της εταιρικής της ευθύνης είναι η ενίσχυση των μικρών παραγωγών, η ενθάρρυνση της αγροτικής οικονομίας και η συνεργασία με νέους αγρότες.

Αυτό που διαφοροποιεί την εν λόγω εμπορική Ε.Π.Ε. από άλλες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βρώσιμης ελιάς είναι η τεχνογνωσία αλλά και η βεβαιότητα περί ορθών πρακτικών (best practices) επί του προϊόντος.

Η S- Olives ΕΠΕ δεν δρα μόνο ως μεσίτης-προμηθευτής βρώσιμης ελιάς αλλά ειδικεύεται στην πρωτογενή επεξεργασία του εν λόγω προϊόντος με αποτέλεσμα οι πελάτες να προμηθεύονται προϊόν υψηλής ποιότητας, μετά από διαλογή και την απαιτούμενη- μη χημική- επεξεργασία- παστερίωση.

Αφ’ην στιγμή το προϊόν συλλεχθεί με αποκλειστικό γνώμονα την υψηλή του ποιότητα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς τρόπους διαλογής με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις των διατροφικών προϊόντων όπως επιτάσσει η ανάλογη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την χρήση της παραδοσιακής τεχνικής του διαλογέα και χειρωνακτικά , το προϊόν καθαρίζεται εξαντλητικά από τυχόν φυσικές ακαθαρσίες, κατηγοριοποιείται με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (μέγεθος, ποικιλία, ποιότητα) και εν συνεχεία φυλάσσεται με χρήση παραδοσιακών μεθόδων σε ειδικό προς τούτο αποθηκευτικό χώρο και εν προκειμένω σε δεξαμενές χωρητικότητας από 1 έως και 8 τόνους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, κατάλληλα διαμορφωμένες προς τούτο και υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και αλατότητας με σκοπό την επίτευξη των φυσικών ζυμώσεων που απαιτούνται για την σωστή προετοιμασία της βρώσιμης ελιάς.

Η εταιρεία S- Olives ΕΠΕ, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών της προμηθεύει τους πελάτες της την βρώσιμη ελιά σε βαρέλια των εκατόν εξήντα(160) - εκατόν πενήντα(150)-εκατόν τριάντα (130) –πενήντα (50) – δεκατρία (13) –πέντε (05) –τρία (03) δύο (02) κιλών. Διευκολύνοντας έτσι τους δυνητικούς αγοραστές της.

Επιπρόσθετα η προαναφερθείσα εμπορική εταιρεία δύναται να προσφέρει το προϊόν της σε συσκευασία κενού αέρος (vacuum) πληρώντας τις κατάλληλες προς τούτο προϋποθέσεις.

Τελειώνοντας η S- Olives ΕΠΕ, δραστηριοποιείται και στην επεξεργασία και λοιπών αγροτικών προϊόντων σεβόμενη τις αγοραστικές ανάγκες του πελατολογίου της και αξιοποιώντας τα δυναμικά προϊόντα της περιρρέουσας εύφορης περιοχής όπως πιπεριές διαφόρων τύπων και ποικιλιών-την παραγωγή, συλλογή και διαλογή αρωματικών φυτών έτοιμα προς μεταπώληση και λοιπών αγροτικών προϊόντων.

Επιγραμματικά, η εταιρεία S- Olives ΕΠΕ, ικανοποιώντας τις υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου τομέα της αγροδιατροφής στοχεύει την διείσδυση της σε νέες αγορές και στο συνδυασμό της παράδοσης με τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των μεθόδων. Η εταιρική μας πολιτική συνίσταται στην υπευθυνότητα στο κοινωνικό σύνολο παρέχοντας υψηλού επιπέδου προϊόντα, στον σεβασμό των παραγωγών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Στραμμένη στο μέλλον η εξωστρεφής αυτή επιχείρηση στοχεύει στη δημιουργία «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ».